Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Benedetto Croce:

 

Af Æstetik, 1902

 


 

Benedetto Croce (1866-1952) fremhæver kunsten som det forum, hvor en anden form for viden end den logisk-begrebslige er i spil. Hvor vi i den begrebslige erkendelse lægger en vis afstand til et indhold - hvilket kan give os mange fordele - er denne afstand ophævet i den umiddelbare erfaring. Denne erfaring kalder Croce for intuition, og den er også en form for viden, altså erkendelse.

 

 

I intuitionen erkender vi verden i dens umiddelbare nærvær frem for i en begrebslig afstand. Og ydermere angår intuitionen det individuelle, mens logikken angår det almene. Derfor påpeger Croce, at den intuitive viden går forud for den logiske, da vi først erfarer det individuelle, før vi almengør det. Og denne form for intuitiv viden er særligt skærpet i kunsterfaringen.

 

 

Se også

 

  Opgaver

 

  Biografi og værk  (engelsk)

 

  Encarta leksikonartikel  (engelsk)

 

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600