Eksistens og Ansvar

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

 

Hvad er filosofi?

 

Filosofi som livskunst

 

Etiske begreber og teorier

 

Retsfilosofi

 

Magt og ret

 

Hvad er livskvalitet?

 

Eksistentialisme

 

Kunst og fantasi

 

Eksistentialisme

(kap. 7)

 

Eksistentialismen er en moderne filosofisk retning, der dog har sit ophav længere tilbage i historien, nemlig den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard (1813-55), som udviklede en eksistensfilosofi gennem et særegent forfatterskab. På sine helt egne præmisser tog den tyske filolog og filosof Friedrich Nietzsche (1844-1900) tråden op i et opgør med kristendommen, hvor han fremhæver det dionysiske menneske som et sundt alternativ til asketen.

 

Fresko fra Pompeji, v. Napoli, Italien

- et udsnit af en mysteriefrise om Dionysoskulten

Men vi skal frem til mellem- og efterkrigstiden i det 20. århundrede for at støde på eksistenstialismen som en anskuelse, der har samlet en række kulturpersonligheder, bl.a. den franske filosof Jean-Paul Sartre (1905-80), der mere end nogen anden har tegnet den moderne eksistentialisme.

 

Den eksistentialistiske anskuelse bygger på den enkeltes frihed, valg og ansvar. I en tid præget af rodløshed og massemediernes dominans kan der være god grund til at stoppe op og gennemtænke den enkeltes vilkår i tilværelsen. Den proces bidrager Kierkegaard, Nietzsche og Sartre på hver deres måde til, og kapitlet fremdrager hovedtrækkene i de tre filosoffers teorier.

 

 

  Søren Aabye Kierkegaard  (leksikonopslag)

 

  Søren Kierkegaard Forskingscenteret

 

  Søren Kierkegaard  (biografi)

 

  En introduktion til Kierkegaard  (af Niels Jørgen Cappelørn)

 

  Kommentarer til Kierkegaards værker  (engelsk)

 

  Kierkegaard on the Internet  (engelsk)

 

  Friedrich Nietzsche  (leksikonopslag)

 

  Nietzsche - nihilismens overvinder

 

  Nihilismen - Friedrich Nietzsche

 

  Nietzsches tænkning  (norsk)

 

  Jean-Paul Sartre  (leksikonopslag)

 

  Sartre og eksistentialismen

 

  Sartre Online  (engelsk)

 

 

 

Multiple choice

 

 

Marcus Aurelius - en romersk stoiker

 

Diskursetik

 

 

Anvendt etik

 

Magt - mellem overgreb og overmenneske

 

Eksistens og frihed

 

 

Skriv til forfatteren

 

Pris m.m.

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600