Erkendelse og Sandhed

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

Velkommen til hjemmesiden for Erkendelse og Sandhed - en bog om teoretisk filosofi. Hjemmesiden består af en række spor i form af links (i hhv. venstre og højre side), som fører videre til uddybende bemærkninger, multiple choice-opgaver, seks nye artikler samt tre eksempler på undervisningsforløb, der bygger på nogle af bogens kapitler. Du har desuden mulighed for at skrive direkte til forfatteren vedr. spørgsmål eller kommentarer til bogens indhold.

 

Immanuel Kant (1724-1804)

- en skelsættende person i filosofihistorien

Erkendelse og Sandhed udgør sammen med Eksistens og Ansvar et samlet grundbogsmateriale, der retter sig mod filosofiundervisningen på VUC og de gymnasiale uddannelser. Bøgerne dækker tilsammen hele faget filosofi og kræver ingen særlige filosofiske forudsætninger.

 

Efter et indledende kapitel om argumentation, introducerer Erkendelse og Sandhed læseren til de filosofiske problemstillinger inden for den teoretiske filosofi: erkendelsesteori, metafysik, videnskabsfilosofi og religionsfilosofi.

 

Argumentation, viljens frihed, forholdet mellem sjæl og legeme, Guds eksistens samt erkendelsens grundlag er blandt de emner, Erkendelse og Sandhed tager op.

 

Et fyldigt noteapparat og et stort antal opgaver gør Erkendelse og Sandhed anvendelig til bl.a. selvstudium for folk med almindelig interesse for filosofiske problemstillinger, ikke mindst i forbindelse med studiekredse.

 

 

 

 

 

 

 

Jimmy Zander Hagen underviser bl.a. i filosofi på VUC Roskilde. Derudover har han siden 1995 været ansat som fagkonsulent i Undervisningsministeriet.

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600