Eksistens og Ansvar

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

 

Hvad er filosofi?

 

Filosofi som livskunst

 

Etiske begreber og teorier

 

Retsfilosofi

 

Magt og ret

 

Hvad er livskvalitet?

 

Eksistentialisme

 

Kunst og fantasi

 

Etiske begreber og teorier

(kap. 3)

 

Den moderne etik bygger i vid udstrækning på de samtidige filosoffer tyskeren I. Kant (1724-1804) og englænderen J. Bentham (1748-1832). Kants etik blev præsenteret første gang i det lille, men meget indflydelsesrige værk Grundlæggelse af moralens metafysik i 1785, mens Benthams etik - utilitarismen - forelå i 1789 med Principperne for moral og lovgivning. Utilitarismen blev sidenhen videreudviklet af Benthams landsmand J.S. Mill (1806-73) med Utilitarisme fra 1861.

 

Jeremy Bentham (1748-1832)

- utilitarismens fader

Den afgørende forskel mellem de to etiske positioner ligger i, hvor i forhold til en handling det etiske kriterie skal placeres. Sindelagsetikken (fx Kant) placerer det etiske kriterie forud for handlingen - det er sindelaget, der afgør en handlings moralske værdi - mens konsekvensetikkens (fx Bentham) kriterie er placeret efter handlingen - det er handlingens efterfølgende konsekvenser, den moralske værdi skal måles på.

 

I de seneste årtier er det især den hastigt voksende bioteknologi (genetik, fosterdiagnostik, organtransplantation m.v.), der har skabt et behov for at gennemtænke etikken påny. Det sker med udgangspunkt i filosoffer fra de seneste 30 år, men også Aristoteles' (384-322 f.Kr.) etik har noget at sige os i dag.

 

Kapitler trækker en tråd fra Aristoteles' etik via Kant og Bentham og op til nogle af de aktuelle etiske positioner repræsenteret ved Løgstrup, Lévinas og Kemp.

 

 

Flere links:

 

  Det Etiske Råd

 

  10 artikler om etiske problemstillinger  (norsk)

 

  Livet som gave - om organtransplantation

 

  Peter Singer - en australsk moralfilosof

 

  Etik og argumentation

 

 

 

Multiple choice

 

 

Marcus Aurelius - en romersk stoiker

 

 

Diskursetik

 

 

Anvendt etik

 

Magt - mellem overgreb og overmenneske

 

Eksistens og frihed

 

 

Skriv til forfatteren

 

Pris m.m.

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600