Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Velkommen til hjemmesiden for Filosofisk æstetik, som er en antologi, der henvender sig til 

gymnasieelever, hf-kursister, højskoleelever og andre, der interesserer sig for filosofiske overvejelser over kunsten og dens begreber og problem-

stillinger. Antologien indeholder i alt 10 tekstuddrag samt en indledende oversigtsartikel. Fem af teksterne foreligger hermed på dansk for første gang.

William Turner (1775-1851):

Regn, damp og fart, 1844

National Gallery, London

 

Til hver tekst gives der en grundig introduktion, og ydermere suppleres teksterne af et fyldigt noteapparat.

 

Hjemmesiden består af en række spor i form af links (i hhv. venstre og højre side), som fører videre til

  • uddybende bemærkninger til teksterne,

  • opgaver,

  • flere links, der knytter sig til teksternes indhold,

  • to nye artikler om æstetiske emner samt

  • tre eksempler på undervisningsforløb (kommenterede), der bygger på nogle af bogens tekster.

Du har desuden mulighed for at skrive direkte til forfatteren vedr. spørgsmål eller kommentarer til bogens indhold.

 

Teksterne behandler tilsammen nogle af de grundlæggende æstetiske problemstillinger, såsom

  • Hvad er kunst?

  • Hvad karakteriserer det skønne?

  • Kan kunst give anledning til erkendelse?

  • Hvad er en æstetisk erfaring?

  • Hvorvidt kan kunst påvirke eller ændre samfundet?

Kunsten har en særegen fascinationskraft, der udgør et godt grundlag at reflektere ud fra. Da æstetikken samtidig relaterer sig til bl.a. erkendelsesteori og den praktiske filosofi, kan man med fordel perspektivere æstetikken til argumenter og problemstillinger, der rækker ud over æstetikkens område.

 

 

 

Jimmy Zander Hagen underviser bl.a. i filosofi på VUC Roskilde. Derudover har han siden 1995 været ansat som fagkonsulent i Undervisningsministeriet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"I virkeligheden er der ikke noget, der hedder kunst. Der er bare kunstnere. [...] Der er ikke noget ondt i at kalde alt det, de har lavet, for kunst, når vi bare husker, at ordet betyder noget meget forskelligt til forskellige tider og på forskellige steder."

 

(E.H. Gombrich: Kunstens historie, 1950, 14. udg. 1984)

 

Tidligere måneders kunstcitater

 

Arkitektur som kunstart?

 

Favrholdts
parameterteori

 

Aesthetics on-line

 

Episteme Links

 

Det gode - det sande - det skønne

 

Det skønne

 

Kunst og erkendelse

 

Kunst og samfund

 

Skriv til forfatteren

 

Pris m.m.

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600