Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Hans-Georg Gadamer:

 

Af Det skønnes aktualitet, 1977

 


 

Gadamers (1900-2002) hovedværk er Wahrheit und Methode ('Sandhed og metode') fra 1960, hvori kunsten er et gennemgående tema. Men kun som underordnet den hensigt at belyse, hvorledes sandhed her er på spil i forhold til naturviden-

skaberne. Kunsten fremviser en egen sandhed i samme grad, som man i kunsterfaringen er frigjort fra metodiske bindinger - som naturvidenskaberne ellers er underlagt i sin sandhedssøgen.

 

 

 

Mennesket er et fortolkende væsen. Derfor er fortolkning ikke en egenskab eller teknik, men derimod et væsenstræk.

 

Om det karakteristiske ved det skønne skriver Gadamer:

 

"Uden at have noget formål, uden at vi kan forvente nogen nytte, fuldbyrder det skønne sig selv i en form for selvbestemmelse og nyder sin egen selvfremstilling."

(Det skønnes aktualitet, s. 18)

 

Netop denne formålsløshed, den egenrådighed som kendetegner ethvert spil, når spillet bestemmer aktørernes handlinger, er et afgørende karaktertræk ved kunsten og ved den æstetiske erfaring. I kraft af denne kunstens spilkarakter kan kunsten fremstille sin egen sandhed, som ikke på nogen måde er underordnet i forhold til den videnskabelige sandhed.

 

 

Se også

 

  Opgaver

 

  Kort introduktion  (engelsk)

 

  Nekrolog

 

  Biografi  (engelsk)

 

  Gadamerpage m. links  (engelsk)

 

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600