Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Hans-Georg Gadamer:

 

Af Det skønnes aktualitet, 1977

 


 

 

Opgaver

 

  1. Hvad ligger der i formuleringen, at et spil er sit eget formål?

 

  1. Hvorledes spiller fornuften med i de menneskelige spil?

 

  1. Hvorledes er spil en kommunikativ handling?

 

  1. Hvad er et værks hermeneutiske identitet? (inddrag evt. eksemplet med orgelimprovisationen)

 

  1. Forklar med egne ord, på hvilken måde et kunstværk kan siges at tale til os.

 

  1. Hvorledes lægger mødet med et kunstværk op til et reflekteret eller åndeligt arbejde?

 

  1. Hvorfor vil Gadamer - mht. kunsterfaring - ikke tale om nogen væsensforskel mellem klassisk og moderne kunst?

 

 

   Kommentér citat

 

  1. Kommentér følgende citat fra Gadamer: "Spil er altså i sidste ende selvfremstilling af spillets egen bevægelse." (s. 93n)

 

   

   Find og kommentér

 

  1. Find en passage i tekstuddraget, som du finder interessant, overraskende, finurligt e.a., og kommentér det.

 

 

   Diskutér

 

  1. Diskutér, hvorvidt tilskuerens deltagelse (delagtighed) i mødet med kunstværket kan siges at udgøre en del af værket.

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600