Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Nelson Goodman:

 

Af Kunst og erkendelse, 1968

 


 

 

Opgaver

 

 

  1. Gør rede for, hvordan Goodman forstår den æstetiske indstilling.

 

  1. Hvad vil det sige, at man skal 'læse' fx et maleri?

 

  1. På hvilken måde ligner kunst og videnskab hinanden ifølge Goodman?

 

  1. Hvorfor er behagets intensitet ikke specifik for den æstetiske aktivitet i forhold til den videnskabelige?

 

  1. Hvordan begrunder Goodman, at der ikke er specielt mange eller store følelser involveret i den æstetiske erfaring?

 

  1. Forklar med egne ord, hvad et symbolsystem er.

 

  1. Gør rede for, hvordan Goodman ser de fire symptomer på det æstetiske (jf. s. 76) som karakteristiske træk ved den æstetiske erfaring.

 

 

   Kommentér citat

 

  1. Kommentér følgende citat fra Goodman: "Den kognitive brug af følelserne findes ikke i enhver æstetisk erfaring, og den mangler heller ikke i enhver ikke-æstetisk erfaring." (s. 74øm)

 

   

   Find og kommentér

 

  1. Find en passage i tekstuddraget, som du finder interessant, overraskende, finurligt e.a., og kommentér det.

 

 

   Diskutér

 

  1. Diskutér, hvorfor man traditionelt kæder videnskab sammen med erkendelse, mens kunst kædes sammen med følelse.

 

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600