Eksistens og Ansvar

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

 

Hvad er filosofi?

 

Filosofi som livskunst

 

Etiske begreber og teorier

 

Retsfilosofi

 

Magt og ret

 

Hvad er livskvalitet?

 

Eksistentialisme

 

Kunst og fantasi

 

Hvad er filosofi?

(kap. 1)

 

Lad det være slået fast med det samme: Der gives ingen fast definition på, hvad filosofi er. Selv blandt filosofferne er man uenige om, hvilken form for filosofi der er den rigtige filosofi.

 

Foreløbig kan vi fastslå, at filosofiens oprindelse henregnes til omkring 600 f.Kr., og når nogen vil sætte et navn på, nævnes Thales af Milet. Men med Sokrates får filosofien en drejning, der har haft afgørende betydning helt op til i dag.

 

Sokrates (470-399 f.Kr.)

Filosoffen Søren Gosvig Olesen forsøger at indkredse filosofiens væsen:

 

"Når filosofien stadig fremkommer med sit spørgsmål: Hvad er filosofi? er det ikke tegn på svaghed, men tegn på udholdenhed.  [...]  Først hvor betragtningen når ud over at tale vagt og frem til at bestemme, hvad talen er om, begynder filosofien. Det at bestemme - dvs. ikke at forfalde til vage formuleringer og vedtagne formuleringer, som kun ser præcise ud - er filosofi. Altså: filosofi er begrebsbestemmelse, væsensbestemmelse? Det kunne i det mindste være et definitionsforsøg. Filosofi er en bestemt måde at tænke på, lyder en af Hegels definitioner. En bestemt måde, dvs. ikke en hvilken som helst måde."

(S.G. Olesen: At læse filosofi, Munksgaard 1992)

 

Filosofien bygger på åbne og almene spørgsmål, som den forsøger at besvare rationelt. Følgende oversigt over spørgsmålstyper kan anskueliggøre, hvad der menes med et åbent og alment spørgsmål:

 

  Åbent Ikke-åbent
Alment Hvornår er noget levende? Hvad er lysets hastighed?
Ikke-alment Hvad synes du om fri abort? Hvor gammel er du?

 

Kun det første spørgsmål er filosofisk. Og det bygger igen på en fundamental undren.

 

Filosofi kan betragtes som en tankemæssig aktivitet, der består af rationelle undersøgelser af almene problemstillinger, hvorved bl.a. evnen til at skelne, identificere og vurdere kvalificeres.

 

Filosofiens opgave gives endvidere en formulering af filosofferne Jørgen Husted og Poul Lübcke:

 

”…det er filosofiens opgave ved hjælp af argumenter, begrebsbestemmelser og reflektioner at udvikle en række sammenhængende teorier om erkendelsen, virkeligheden osv., som går ud over, hvad fagvidenskaberne lærer os.”

(Husted/Lübcke: Politikens filosofihåndbog, Politikens Forlag 2001)

 

Herefter kan vi forsøge os med følgende karakteristik af filosofi:

 

Filosofi bygger på undren

Genstanden er u-videnskabelige problemstillinger

Redskabet er argumentation

Kravet er konsistens og almenhed.

 

Kapitlet besvarer spørgsmålet om, hvad filosofi er, mere historisk og sammenstiller bl.a. filosofi med psykologi og religion.

 

 

Multiple choice

 

 

Marcus Aurelius - en romersk stoiker

 

Diskursetik

 

 

Anvendt etik

 

Magt - mellem overgreb og overmenneske

 

Eksistens og frihed

 

 

Skriv til forfatteren

 

Pris m.m.

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600