Eksistens og Ansvar

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

 

Hvad er filosofi?

 

Filosofi som livskunst

 

Etiske begreber og teorier

 

Retsfilosofi

 

Magt og ret

 

Hvad er livskvalitet?

 

Eksistentialisme

 

Kunst og fantasi

 

Hvad er livskvalitet?

(kap. 6)

 

Livskvalitet har naturligvis til alle tider interesseret mennesket. Tidligere har man drøftet emnet ud fra begreber som lykke og det gode liv, men i dag benytter vi i højere grad begrebet livskvalitet. Imidlertid har den moderne diskussion om livskvalitet en tendens til at fokusere på den enkelte, på forskellighederne mellem én person og en anden, hvor filosofiens opgave altid vil være den at beskrive, definere og afklare de almene aspekter af et begreb eller emne. Således også når det drejer sig om livskvalitet.

 

Aristoteles (384-322 f.Kr.) på græsk frimærke

 

En anden risiko, der kan forekomme, når livskvalitetsbegrebet er til diskussion, er, at livskvalitet alene sættes lig med sundhed. Men sundhed har gerne med vores fundamentale behov at gøre, og da mennesket som åndsvæsen vil mere med sit liv end bare at være sund, synes sundhed ikke at kunne dække begrebet livskvalitet. Derfor kan man godt tage udgangspunkt i empiriske sundhedsundersøgelser, men de filosofiske analyser må bæres af konsistente ræsonnementer. Man må så at sige udtrække de filosofiske lag af de empiriske undersøgelser.

 

Udfordringen ligger altså i, dels at overskride det subjektive niveau og nå frem til det almene, dels at overskride det basale sundhedsniveau. Det er disse udfordringer, kapitlet omhandler.

 

 

  Hvad er livskvalitet?

 

  Otte emner fra livskvalitetsundersøgelsen  (v. Søren Ventegodt)

 

  Forskningscenter for Livskvalitet

 

 

 

Multiple choice

 

 

Marcus Aurelius - en romersk stoiker

 

Diskursetik

 

 

Anvendt etik

 

Magt - mellem overgreb og overmenneske

 

Eksistens og frihed

 

 

Skriv til forfatteren

 

Pris m.m.

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600