Klik på en af forsiderne! 

Velkommen til Jimmy Zander Hagens hjemmeside for filosofibøgerne Eksistens og Ansvar, Erkendelse og Sandhed samt Filosofisk æstetik. De to førstnævnte bøger udgør et samlet grundbogsmateriale, idet de dækker hhv. den praktiske filosofi (etik, politisk filosofi og æstetik) og den teoretiske filosofi (erkendelsesteori, metafysik, videnskabsfilosofi og religionsfilosofi). Filosofisk æstetik er en antologi, der indeholder kunstfilosofiske tekster.

 

Hjemmesiden består af tre grene - en for hver bog - der hver indeholder supplerende materiale om de emner og problemstillinger, bøgerne omhandler - det drejer sig bl.a. om ekstra artikler, opgaver, eksempler på undervisningsforløb og relevante links. Endvidere giver hjemmesiden dig mulighed for at skrive direkte til Jimmy Zander Hagen om spørgsmål og/eller kommentarer vedr. bøgernes filosofiske og eksistentielle problemstillinger.