Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

K. E. Løgstrup:

 

Af Kunst og erkendelse, 1983

 


 

Mennesket er i almindelighed optaget af utallige gøremål, som allesammen binder vores opmærksomhed. Vi er rettet mod det, som gøremålene kræver af os. Løgstrup (1905-81) udtrykker det ved at hævde, at vi er forlangte. Enhver situation forlanger noget af os, som præger vores oplevelse af situationerne. Men i kunstens univers er denne fordring ophævet. Derved åbner kunsten for en erkendelse, som vi er afskåret fra midt i alle vores gøremål.

 

 

Kunsten får derved en plads midt i menneskets tilværelse. Kunsten kan supplere og udvide vores daglige horisont, som ellers er bundet til gøremålene. En situation, som vi i dagligdagen må opfatte på én måde, fordi vi er forlangte, vil indføjet i en kunstnerisk ramme fremtræde anderledes åben for os, fordi vi dér ikke er forlangte. Vi kan i kunstens univers se langt, således at situationen vider sig ud. Derved får vi mulighed for en større indsigt i tilværelsens grundvilkår.

 

 

Se også

 

  Opgaver

 

  Liv og værk

 

  K.E. Løgstrup på nettet

 

  Emneopgave om de suveræne livsytringer

 

 

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600