Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

K. E. Løgstrup:

 

Af Kunst og erkendelse, 1983

 


 

 

Opgaver

 

  1. På hvilken måde spiller sindsbevægelsen en anden rolle æstetisk i forhold til i det virkelige (daglige) liv?

 

  1. På hvilken måde kan der siges at være noget abstrakt ved det daglige liv?

 

  1. Forklar, hvad Aristoteles' skelnen mellem digterens og historikerens udsagn betyder.

 

  1. Forklar, hvad begrebet 'foretagsomhed' betyder.

 

  1. Hvordan kan fx fiktive personers oplevelser i en roman vise ud til en større helhed?

 

 

   Kommentér citat

 

  1. Kommentér følgende citat fra Løgstrup: "I det virkelige liv står den anden person, ene og alene i kraft af hans tilstedeværelse, i vejen for hans historie." (s. 112n)

 

   

   Find og kommentér

 

  1. Find en passage i tekstuddraget, som du finder interessant, overraskende, finurligt e.a., og kommentér det.

 

 

   Diskutér

 

  1. Diskutér Løgstrups tese om, at den æstetiske erfaring kan give en erkendelse, som ikke kan gives i vores daglige liv.

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600