Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Jean-Francois Lyotard:

 

Af Det sublime og avantgarden, 1985

 


 

 

Opgaver

 

  1. Hvorfor er det for Lyotard interessant at fokusere på muligheden af, at intet sker?

 

  1. Forklar, hvilken betydning 'nu' har i teksten.

 

  1. Hvad menes med det uudtrykkelige?

 

  1. Forklar, hvad Burke mener med begrebet 'rædsel' - og hvordan opstår den efterfølgende lettelse?

 

  1. Gør rede for begrebet 'den sublime følelse'.

 

  1. På hvilken måde mener Burke, at poesien kan noget, som maleriet ikke kan?

 

 

   Kommentér citat

 

  1. Kommentér følgende citat fra Lyotard: "Chokket par excellence består i at Det sker (noget) fremfor ingenting: den udsatte berøvelse." (s. 123n)

 

   

   Find og kommentér

 

  1. Find en passage i tekstuddraget, som du finder interessant, overraskende, finurligt e.a., og kommentér det.

 

 

   Diskutér

 

  1. Diskutér, hvorfor det er avantgarden, der af Lyotard knyttes til det sublimes æstetik.

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600