Eksistens og Ansvar

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

 

Hvad er filosofi?

 

Filosofi som livskunst

 

Etiske begreber og teorier

 

Retsfilosofi

 

Magt og ret

 

Hvad er livskvalitet?

 

Eksistentialisme

 

Kunst og fantasi

 

Magt og ret

(kap. 5)

 

Inden for den politiske filosofi står magtbegrebet centralt. Spørgsmålet er så, om magten går forud for retten eller omvendt. Eller sagt på en anden måde: Er det den, der har magten, der har ret? Eller er det omvendt retten (idéen om retfærdighed), der skal styre magtanvendelsen? Gennem de ca. 2.000 år, antikken og middelalderen udgør, har det været retfærdigheden eller idéen om det gode liv, der skulle lægge beslag på magtens udøvere. Men i renæssancen (ca. 1400-1600) sker der et brud med denne opfattelse, og den der klarest og mest konsekvent har beskrevet denne opfattelse er den italienske embedsmand og historiker Niccolo Machiavelli.

 

Machiavelli (1469-1527)

- magtens tænker

Det sker i den lille bog Fyrsten - skrevet i 1513, men først udgivet i 1532. Heri fremlægger Machiavelli det synspunkt, at det er magten, der begrunder retten. Ved man, hvordan man erhverver sig og bevarer magten, kan man realiserer den politik, man ønsker. Og denne suveræne magtstruktur er i øvrigt til samfundets bedste, da den forhindrer stridigheder m.m. i tide og utide om magten.

 

Det er klart, at dette synspunkt var og er provokerende, omend dagens politiske verden nok mere ligner Machiavellis synspunkt end fx middelalderens.

 

Eftertiden har diskuteret magten og dens legitimation ud fra andre perspektiver, og kapitlet giver et billede af nogle af diskussionerne. I nogle tilfælde står magten øverst på dagsordenen, mens andre vil begrunde retfærdigheden som grundlaget for magtfordeling og -udøvelse.

 

 

Flere links:

 

  Niccolo Machiavelli  (leksikonopslag)

 

  Om Per Stig Møllers 'Magt og afmagt'  (om bl.a. machiavellisme)

 

  Thomas Hobbes  (leksikonopslag)

 

  Jean-Jacques Rousseau  (leksikonopslag)

 

  Almenvilje og statsdannelse hos Rousseau  (en kritisk drøftelse)

 

  John Rawls  (leksikonopslag)

 

  Kritik af John Rawls politiske liberalisme  (essay)

 

  Robert Nozick  (leksikonopslag) (døde januar 2002)

 

  Fogh Rasmussen og Nozick

 

 

 

Multiple choice

 

 

Marcus Aurelius - en romersk stoiker

 

Diskursetik

 

 

Anvendt etik

 

Magt - mellem overgreb og overmenneske

 

Eksistens og frihed

 

 

Skriv til forfatteren

 

Pris m.m.

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600