Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Herberet Marcuse:

 

Af Den æstetiske dimension, 1978

 


 

Marcuses (1898-1979) forfatterskab har altid et politisk sigte, og det gør sig også gældende, når temaet er kunst. Den æstetiske dimension har undertitlen Bidrag til en kritik af den marxistiske æstetik. Det betyder ikke, at han kritiserer det marxistiske perspektiv som sådan, men han kritiserer den marxistiske æstetiks krav til kunsten om, at den skal bekræfte revolutionen. Herved mister kunsten nemlig sin egentlige revolutionære kraft. Kun som autonom – dvs. som stående uden for virkelighedens undertrykkende realitetsprincip – kan kunsten modsige det bestående.

 

 

 

Udgangspunktet for Marcuse er, at den samfundsmæssige virkelighed er underlagt et realitetsprincip, der undertrykker lystprincippet. Men frigørelsen ligger i lystprincippet, så vi må vende os mod et forum, hvori lystprincippets sprog lyder mere end realitetsprincippets. Dette forum er kunsten.

 

 

Se også

 

  Opgaver

 

  Marcuse-biografi  (leksikonopslag)

 

  Marcuse - family's homepage  (engelsk)

 

  Marcuse on the World Wide Web  (engelsk)

 

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600