Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Herbert Marcuse:

 

Af Den æstetiske dimension, 1978

 


 

 

Opgaver

 

  1. Hvad mener Marcuse med, at et kunstværk er autentisk, når indholdet er blevet form?

 

  1. Gør rede for sammenhængen mellem æstetisk form, autonomi og sandhed.

 

  1. Forklar, hvorledes den æstetiske forvandling kan blive et middel til erkendelse og fordømmelse.

 

  1. Forklar, hvad der menes med, at kunsten er trans-historisk?

 

  1. Hvordan kan kunsten være revolutionær?

 

  1. Gør rede for, hvad Marcuse vil fortælle med Lenin-citatet (s. 107).

 

 

   Kommentér citat

 

  1. Kommentér følgende citat fra Marcuse: "Kunstens sandhed ligger i dens evne til at bryde den etablerede virkeligheds monopol (dvs. deres monopol, som har etableret den) på at definere, hvad der er virkeligt." (s. 104n)

 

   

   Find og kommentér

 

  1. Find en passage i tekstuddraget, som du finder interessant, overraskende, finurligt e.a., og kommentér det.

 

 

   Diskutér

 

  1. Diskutér, hvordan kunstens opdigtede verden kan rumme mere sandhed end den bestående virkelighed?

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600