Erkendelse og Sandhed

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

Om at argumentere

 

(Kap. 1)

 

Al filosofisk aktivitet er forpligtet på argumenter. Og argumenter bygger på logiske regler. Filosofi er altså en logisk, og det vil sige rationel, aktivitet. Derfor er det ulejligheden værd at beskæftige sig med argumentationsteori, hvis man vil blive bedre til at følge de filosofiske ræsonnementer.

 

Constantin Hansen: Protagoras, 1865-75, privateje

Kapitlet vil gøre rede for en række af de centrale begreber, der knytter sig til argumentationsteori: præmisser, konklusion, konsistens, gyldighed og holdbarhed. Endvidere gives der eksempler på, hvordan argumenter kan bedrage samt hvad der kendetegner etisk argumentation i forhold til anden argumentation.

 

 

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600