Eksistens og Ansvar

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

 

Hvad er filosofi?

 

Filosofi som livskunst

 

Etiske begreber og teorier

 

Retsfilosofi

 

Magt og ret

 

Hvad er livskvalitet?

 

Eksistentialisme

 

Kunst og fantasi

 

Retsfilosofi

(kap. 4)

 

Efter hvilke kriterier skal dommeren træffe sin afgørelse i en retssag? Dette er et af de afgørende spørgsmål, som retsfilosofien skal forsøge at besvare på så velbegrundet et grundlag som muligt. En dominerende retsfilosofisk position er retspositivismen. Den argumenterer for, at kun det såkaldt positive kan ligge til grund for en retsafgørelse. Det positive skal her forstås som det empiriske, dvs. det der kan refereres objektivt til.

 

Justitia

Det objektive vil her sige loven og retspraksis. Kun hvis man kan begrunde sin stillingtagen ud fra disse to retskilder, er dommen i overensstemmelse med gyldig jura.

 

Heroverfor står en anden opfattelse - naturretstanken - der mener, at også moralske vurderinger og et vist mål af skøn kan ligge til grund for retsafgørelser. Disse retskilder er ikke positive, dvs. ikke objektive, for dem kan man så at sige ikke pege på. De forekommer kun inde i dommerens hoved.

 

Spørgsmålet er nu, dels om retspositivismen altid er et udtryk for retfærdighed, dels om den anden opfattelse kan undgå at havne i vilkårlighed, dvs. subjektive afgørelser. Kapitlet forfølger denne diskussion, og der inddrages autentiske eksempler fra retspraksis.

 

 

Flere links:

 

  Retsfilosofi i nyeste tid  (artikel om Ross og Høilund)

 

  Socialretsfilosofi  (Høilund)

 

 

 

Multiple choice

 

 

Marcus Aurelius - en romersk stoiker

 

Diskursetik

 

 

Anvendt etik

 

Magt - mellem overgreb og overmenneske

 

Eksistens og frihed

 

 

Skriv til forfatteren

 

Pris m.m.

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600