Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Karl Rosenkranz:

 

Af Det hæsliges æstetik, 1853

 


 

 

Opgaver

 

  1. Forklar, hvad Rosenkranz benytter begrebet 'ånden' til.

 

  1. Forklar, hvorfor Rosenkranz mener, at det hæslige ikke forstærker det skønne.

 

  1. Hvad er det hæsliges rolle i kunsten, hvis det ikke er at fremhæve det skønne?

 

  1. Forsøg at definere 'idéen' som begreb. Hvad er idéens relation til kunsten?

 

  1. Hvorledes er det skønne i stand til selv at danne de nødvendige kontraster, der skaber et kunstværk?

 

  1. Hvordan kan kunsten via det hæslige dreje et værks handling mod det komiske eller tragiske?

 

 

   Kommentér citat

  1. Kommentér følgende citat fra Rosenkranz: "Empirisk siger det ganske vist sig selv, at det hæslige også kan optræde isoleret, æstetisk er en abstrakt fiksering af det hæslige imidlertid utilladelig, for æstetisk må det altid reflektere sig i det skønne, fordi dette er betingelsen for dets eksistens." (s. 48m)

 

   Find og kommentér

  1. Find en passage i tekstuddraget, som du finder interessant, overraskende, finurligt e.a., og kommentér det.

 

   Diskutér

  1. Diskutér, hvorvidt det er rigtigt, at det skønne har forrang frem for det hæslige mht. kunst.

 

 

 

 

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600