Filosofisk æstetik

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage  

Forside

 

Friedrich von Schiller:

 

Af Menneskets æstetiske opdragelse, 1795

 


 

 

Opgaver

 

  1. Gengiv med egne ord, hvad Schiller mener med ægte skønhed.

 

  1. Hvorledes når kunstgenrerne frem til at virke efter en almen karakter?

 

  1. Hvorfor er det vigtigt for Schiller at påpege, at man i kunsterfaringen uden besvær kan bevæge sig mellem leg og alvor?

 

  1. Giv en karakteristik af, hvad genikunst er.

 

  1. Forklar, hvordan skønhed kan gøre én fri fra lidenskaber?

 

  1. Hvad er forskellen på som tilskuer at møde et kunstværk moralsk og æstetisk?

 

 

   Kommentér citat

 

  1. Kommentér følgende citat fra Schiller: "I et virkelig skønt kunstværk skal indholdet intet gøre, men formen derimod alt." (s. 41ø)

 

   

   Find og kommentér

 

  1. Find en passage i tekstuddraget, som du finder interessant, overraskende, finurligt e.a., og kommentér det.

 

 

   Diskutér

 

  1. Diskutér Schillers beskrivelse af de forskellige kunstarters virkninger, herunder om der er særlige, karakteristiske forskelle mellem kunstarterne. (jf. s. 40)

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600