Erkendelse og Sandhed

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

Sjæl og legeme

 

(Kap. 3)

 

Forholdet mellem sjæl og legeme er et emne, filosoffer gennem hele filosofihistorien har beskæftiget sig med. I filosofien kaldes det også for det psyko-fysiske problem. I dag benytter vi oftere termen 'bevidsthed' frem for 'sjæl', men problemstillingen er den samme.

 

John R. Searle (f. 1932), professor
i bevidstheds- og sprogfilosofi,
University of California at Berkeley

 

Årsagen til vores interesse i emnet er oplagt: Mennesket består af noget fysisk - vores krop - men samtidig er vi som personer mere end vores krop, men dette 'mere' er ikke tilgængelig på samme måde som kroppen. Hvad er det så? Og hvilken sammenhæng er der mellem 'det' og så kroppen?

 

De traditionelle filosofiske positioner er materialismen, idealismen og så dualismen. I nyere tid er den amerikanske filosof John R. Searle fremkommet med en teori, der tager udgangspunkt i forholdet mellem computersprog og bevidsthed. Searle inddrager her bl.a. et tankeeksperiment, han kalder for 'det kinesiske værelse'. Spørgsmålet er, hvorvidt en computer kan have bevidsthed? Svaret på det spørgsmål har konsekvenser for synet på mennesket og dets bevidsthed - og derved i sidste omgang også for sjæl-legeme problemet. Kapitlet behandler disse positioner.

 

 

Flere links:

 

  René Descartes

     (Kort introduktion til Descartes' begreber)

 

  Thomas Hobbes

     (Leksikonartikel)

 

  Spøgelset i maskinen

     (Om Gilbert Ryles sprogfilosofi)

 

  Speech acts

    (Om Searles besøg i Danmark sommeren 2001)

 

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600