Erkendelse og Sandhed

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

 

Om at argumentere

 

Den antikke

tanke

 

Sjæl og legeme

 

Viljens frihed

 

Gud mellem

tro og viden

 

Fornuft og erfaring

 

Videnskab og

virkelighed

 

 

Eksempel på et undervisningsforløb:

 

Fornuft og erfaring

 


 

 

(Forløbet vil foreligge her på siden d. 1. marts 2003)

 

 

 

Citat......

 

 

 

Tekst Bemærkninger

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

Det er ikke mængden af tekster, der er afgørende for at kunne tale om et forløb, men teksternes indbyrdes sammenhæng, der bearbejdes ud fra et skønsomt valg af arbejdsformer og indfaldsvinkler. Centralt står dog stadig teksterne.

 

.......

 

Endelig vil en skriftlig dimension ofte virke befordrende på forståelsen. Papiret fordrer klarhed. Opgaverne vil således også kunne besvares skriftligt, fx med en halv A4-sides tekst i relation som et bud på et svar til én af opgaverne.

 

 

Se evt. også

 

 

 

 

Filosofididaktisk perspektiv:

 

"I undervisningen kan man derfor, så vidt jeg kan se, kun henholde sig til en ting, nemlig spørgsmålet om, hvad der er tænkt i de lærebygninger og begrebsdannelser, som filosofien har bestået af. Hvilket i praksis betyder, at undervisningen må søge at fremstille, hvad der skal forstås ved de hovedinstanser, filosofferne har tænkt ud fra. I undervisningen må det undersøges, præcis hvad sådan noget som "ideen” betyder ifølge PIaton eller "jeg'et" ifølge Descartes eller "tingen i sig selv" ifølge Kant...

  En sådan undersøgelse er umulig uden en vis træning, ikke kun i at argumentere eller i at give udtryk for sin mening, men i at læse. Hvilket indebærer, at undervisningen i filosofi er umulig uden filosofiske tekster - og hermed mener jeg først og fremmest de klassiske tekster. Kun tekst egner sig i direkte forstand som materiale i undervisningen."

 

S. Gosvig Olesen: At læse filosofi, 1992

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600