Erkendelse og Sandhed

 

Af Jimmy Zander Hagen

 

Tilbage

Forside

 

Viljens frihed

 

(Kap. 4)

 

Der er næppe nogen tvivl om, at vi handler og lever i den bevidsthed, at vi har en fri vilje. Men tænker vi nærmere over det, kan der gives grunde til at hævde, at den fri vilje er en illusion. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken karakter de eventuelle determinerende faktorer har, som ligger til grund for vores handlinger.

 

Jean-Paul Sartre (1905-80)

Når vi siger til en person, at han gjorde det med vilje, hvad kan pointen så være, hvis ikke hans vilje er fri? Pointen er vel, at han ved at gøre noget med vilje derved kan tillægges et ansvar. Og man kan vel ikke have noget ansvar, hvis ens handlinger er determinerede? Umiddelbart nej, men igen er problemet ikke så enkelt; som nævnt kan de determinerende faktorer have forskellig karakter.

 

Beslutter man sig for en handling, er man i kraft af sin bevidsthed selv årsag til sin handling. Og bevidstheden er fri. Eller er den? Kan man reelt vælge en hvilken som helst handling i enhver situation? Og hvis nej: Hvilke typer af determinerende faktorer er i så fald i spil?

 

Determinismen betegner den opfattelse, at vores handlinger på den ene eller anden måde er bestemt af faktorer, vi ikke har fuldstændig adgang til at gennemskue. Indeterminismen (repræsenteret af bl.a. Sartre) betegner i sagens natur det modsatte synspunkt. Striden mellem disse opfattelser er lige så gammel som filosofien selv - og striden er ikke løst.

 

 

Flere links:

 

  Determinisme

    (Leksikonartikel)

 

  B. F. Skinner

    (Leksikonartikel)

 

  Augustins opfattelse af den fri vilje

    (Universitetsopgave fra Odense Universitet)

 

  Humanisme

    (Temasite om humanisme m. artikler, links m.m.)

 

 

Gyldendal Uddannelse, Klareboderne 3, 1001 København K, tlf. 33 75 55 60

Denne side er optimeret til skærmopløsning 800 x 600